Mladá Boleslav

Mladoboleslavsko je pojem, který snad v každém z nás vyvolá myšlenku na automobily značky ŠKODA. To však není zdaleka vše, co může nabídnout tato část České republiky. Od nepaměti to byl kraj bohatý nejen úrodnou krajinou, hlubokými lesy a rybnatými vodami, ale v průběhu uplynulých staletí se stal také místem s nespočtem architektonických památek.
Statutární město Mladá Boleslav leží zhruba 55 kilometrů severovýchodně od hlavního města Prahy. V současné době zde žije přes 45 tisíc obyvatel. Zhruba třetina z nich je zaměstnaná v automobilce Škoda. Pro zájemce o historii i současnost výroby automobilů s okřídleným šípem stojí za návštěvu Škoda Auto Muzeum.

V 2. polovině 10. století český kníže Boleslav založil na břehu řeky Jizery hrad, který se později stal jádrem celého města. V podhradí vznikla osada s tržním právem, která se postupně rozšiřovala až do podoby hrazeného středověkého města. Od druhé poloviny 15. století do počátku 17. století nastalo pro Mladou Boleslav období největší slávy. Stala se střediskem české reformační církve Jednoty bratrské. Činnost této církve podporované po všech stránkách tehdejšími vlastníky města se odrážela jak v mohutném rozmachu stavebním, tak i hospodářském. Mladá Boleslav v tomto období patřila k nejlidnatějším českým městům. V roce 1895 založili průkopníci českého automobilismu mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement první dílnu pro opravu a výrobu bicyklů a později i motocyklů. V roce 1905 představili veřejnosti první český osobní automobil. V roce 1925 se stala součástí plzeňských Škodových závodů a zařadila se mezi největší automobilky v Evropě. Od roku 1991 je továrna součástí koncernu Volkswagen.

Hrad (Muzeum Mladoboleslavska)


Původně dřevěné hradiště z 10. století bylo ve druhé čtvrtině 14. století za pánů z Michalovic přebudováno na kamenný gotický hrad a v 15. století na hrad pozdně gotický, v polovině 16. století za Krajířů z Krajku přestavěn na renesanční zámek. Po třicetileté válce zpustlý, až po sto letech, v letech 1752-83 za Josefa II., upraven na vojenská kasárna, která tu byla až do roku 1938. Od roku 1972 sídlo Okresního muzea, od roku 1997 také Státního okresního archivu. V interiérech hradu jsou nyní umístěny expozice sestavené z nejhodnotnějších exponátů historických a národopisných sbírek.

Stará radnice (vyhlídková věž)


honosná renesanční budova staré radnice, zdobená bohatou sgrafitovou ornamentální a figurovou výzdobou, postavená v letech 1554 - 1559, je dílem italského architekta Mattea Borgorelliho. Průčelí je opatřeno sgrafitovou výzdobou se scénami ze Starého i Nového zákona a s postavami evangelistů a světců. V 2. polovině 19. století a v letech 1939 - 1941 se budova dočkala dostavby dalších křídel a rekonstrukce. Součástí staré radnice jsou dvě věže - vyšší čtyřboká věž (výška pro ochoz je 31,8 m), současná podoba pochází z roku 1779, byla v roce 2001 zpřístupněna.

Městský palác Templ (Císařovský dům)


Městský pozdně gotický palác vybudoval v letech 1488-1493 hejtman Jan Císař z Hliníku jako své sídlo. Třípodlažní budova je skvostem vladislavsko-jagelonské gotiky. Dnes slouží jako výstavní síň, pořádají se zde literárně hudební pořady. V červnu roku 2000 zde byla z iniciativy města otevřena stálá multimediální regionální muzejní expozice Templum historicum et archeologicum boleslaviense.

Sbor Jednoty bratrské


Trojlodní stavbu s prvky románského, gotického i renesančního slohu vybudoval v letech 1544 - 1554 M. Borgorelli pro jednotu bratrskou. Byl shromaždištěm reformační církve, jež tehdy šířila vzdělanost. Otevření sboru bylo také manifestací protihabsburského odboje. Budova symbolizovala osudy českého národa. Od roku 1623 katolický kostel sv. Václava, po roce 1787 vojenské skladiště, v letech 1910 - 1968 sídlo Krajinského muzea. Po rekonstrukci v 70. letech používán jako výstavní a koncertní síň. Stavba je významnou památkou Mladé Boleslavi a svým provedením se řadí k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. Město je využívá jako galerii k pořádání dlouhodobých i krátkodobých výstav i k pořádání koncertů.  

Michalovická putna


Hrad se tyčí severně od Mladé Boleslavi nad údolím řeky Jizery. Když pojedete na Českou Lípu, tak z dálky uvidíte válcovou obrannou věž hradu, podle které se mu také říká Michalovická Putna.
Hrad Michalovice byl založen před rokem 1281 rodem Markvarticů, kdo přesně to byl se ale neví. Prvním doloženým majitelem byl Jan z Michalovic. Během husitských válek byl hrad dobyt, rod Michalovců stál totiž na druhé straně barikády, a po nějakou dobu na něm sídlili husitští hejtmané. Na hrad se rod vrátil až dva roky po bitvě u Lipan, což bylo roku 1436. Za vlády Jiřího z Poděbrad byl rod Michalovců v králových službách. Michalovci vlastnili hrad do roku 1468, kdy vymřeli po meči. Hrad díky sňatku získal rod Tovačovských, ti však na hradě nikdy nesídlili a už v roce 1513 se hrad uvádí jako pustý.
 Zdejší krajinu ocenil i Karel Hynek Mácha, který hrad navštívil v roce 1835. Na věži je proto Máchova pamětní bronzová deska. Ta zde byla umístěna při stoletém výročí náštěvy.

Městské divadlo Mladá Boleslav


Secesní budova divadla byla postavena v letech 1906 - 1909. Interiér odpovídá původnímu projektu vídeňských architektů Fellnera a Helmera, zatímco vnější secesní podoba je dílem Rudolfa Kříženeckého a Emila Králíka. Pylony v průčelí jsou dílem sochaře Jana Štursy. Autorem malované opony je Theodor Hilšer. Od roku 1945 působí v divadle stálá činoherní scéna. Prvního července 1994 zahájilo provoz samostatné Městské divadlo Mladá Boleslav. Byl vytvořen nový stálý profesionální herecký soubor, se kterým vystupovaly herecké veličiny jako například Ladislav Frej či Květa Fialová. Divadlu se za krátkou dobu existence podařilo vychovat řadu talentovaných mladých herců.

Škoda Auto Muzeum

Slavnostně otevřeno v září 1995 u příležitosti 100. výročí založení firmy Laurinem a Klementem. K tomuto účelu byly zrekonstruovány historické objekty "starého závodu", ležící na okraji dnešní moderní továrny. V roce 1997 získalo muzeum v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 97 nominaci na stavbu roku. Muzeum je vybaveno bezbariérovým přístupem. Dnes patří k nejnavštěvovanějším atrakcím Mladé Boleslavi.

Hvězdárna města Mladá Boleslav

Veřejně vzdělávací instituce fungující od roku 1996. Svou odbornou činnost zaměřuje na studium celého historického vývoje astronomie i jejích metod a na toto téma zpracovává články do svých publikací (občasník Hvězdník). Informuje nejširší veřejnost o dění na obloze.
Hvězdárnu najdete v areálu 9. Základní školy v ul. 17. listopadu.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov vznikl v podhradí boleslavského hradu, na stráni nad říčkou Klenicí, patrně v 16. století. Dlouho se mělo za to, že zdejší nejstarší náhrobek pochází z roku 1604. Při poslední náročné restaurátorské obnově však byly objeveny náhrobky ještě staršího původu, které se však zatím nepodařilo přesně datovat. Mezi židovskými pohřebišti středních Čech má mladoboleslavský hřbitov jen nepočetnou konkurenci; srovnatelné hodnoty jsou jen židovské hřbitovy v Kolíně a Brandýse nad Labem. Areál mladoboleslavského židovského hřbitova se uchoval v unikátně komplexním stavu. Židovský hřbitov je možné navštívit individuálně, případně v doprovodu správce, který na požádání poskytne výklad. Návštěvní řád se řídí tradičními židovskými zvyklostmi: Oproti většině památek je toto muzeum pod širým nebem spolu s oběma expozicemi přístupné i v pondělí, jeho návštěva však není možná v sobotu a při dalších židovských svátcích.


Hotel 


 

Naši partneři:

 
Hotel Chateau Kotěra
Ratboř u Kolína
Hotel OKRESNÍ DŮM
Hradec Králové
Hotel PLAZA
Mladá Boleslav
Hotel La Romantica
Mladá Boleslav
 
2011-2016 © Hotel Plaza - design by 3wD